χρεοκοπημένος

Μεταφράσεις

χρεοκοπημένος

bankrupt
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close