χρηματοδοτώ

Μεταφράσεις

χρηματοδοτώ

financeيُـمَوِّلُfinancovatfinansierefinanzierenfinanciarrahoittaafinancerfinanciratifinanziare資金を調達する자금을 공급하다financierenfinansieresfinansowaćfinanciarфинансироватьfinansieraจัดหาเงินทุนให้finanse etmektài trợ筹措资金 (xrimatoðo'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω χρήματα για ένα σκοπό χρηματοδοτώ τις σπουδές κάποιου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close