χρησιμοποιήσιμος

Μεταφράσεις

χρησιμοποιήσιμος

usable

χρησιμοποιήσιμος

utilisable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close