χρησιμότητα

Μεταφράσεις

χρησιμότητα

usefulnessutilitéutilidad (xrisi'motita)
ουσιαστικό θηλυκό
το να είναι κτ χρήσιμο Ποια είναι η χρησιμότητα του υπολογιστή;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close