χροιά

Μεταφράσεις

χροιά

nuancecomplexion (xri'a)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η απόχρωση η χροιά ενός χρώματος
2. μουσικό χαρακτηριστικό η χροιά της φωνής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close