χρονοδιάγραμμα

Μεταφράσεις

χρονοδιάγραμμα

schedule, timetable

χρονοδιάγραμμα

échéancier, organigramme, programme

χρονοδιάγραμμα

جَدْوَل

χρονοδιάγραμμα

program

χρονοδιάγραμμα

tidsplan

χρονοδιάγραμμα

Zeitplan

χρονοδιάγραμμα

calendario

χρονοδιάγραμμα

aikataulu

χρονοδιάγραμμα

raspored

χρονοδιάγραμμα

programma

χρονοδιάγραμμα

予定

χρονοδιάγραμμα

일정

χρονοδιάγραμμα

schema

χρονοδιάγραμμα

timeplan

χρονοδιάγραμμα

harmonogram

χρονοδιάγραμμα

cronograma, plano

χρονοδιάγραμμα

график

χρονοδιάγραμμα

schema

χρονοδιάγραμμα

ตารางเวลา

χρονοδιάγραμμα

program

χρονοδιάγραμμα

kế hoạch

χρονοδιάγραμμα

日程安排
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close