χρονομερίδιο

Μεταφράσεις

χρονομερίδιο

sdílené vlastnictví

χρονομερίδιο

timeshare

χρονομερίδιο

Haus auf Timesharingbasis

χρονομερίδιο

timeshare

χρονομερίδιο

Multipropiedad, tiempo compartido

χρονομερίδιο

vuorottelukäytössä oleva loma-asunto

χρονομερίδιο

appartement en multipropriété

χρονομερίδιο

suvlasništvo s vremenskim ograničenjem

χρονομερίδιο

casa in multiproprietà

χρονομερίδιο

休暇施設の共同所有権

χρονομερίδιο

휴가시설의 공동 소유

χρονομερίδιο

deeltijdeigenaarschap

χρονομερίδιο

andelsleilighet

χρονομερίδιο

dom we współwłasności

χρονομερίδιο

timeshare

χρονομερίδιο

time-share

χρονομερίδιο

ที่พักที่คนซื้อและใช้ตามเวลาที่กำหนดในแต่ละปี

χρονομερίδιο

devre mülk

χρονομερίδιο

việc chia phiên sử dụng

χρονομερίδιο

分时享用
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close