χρονομετρώ

Μεταφράσεις

χρονομετρώ

chronométrer (xronome'tro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
υπολογίζω διάρκεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close