χρωματική παρέκκλιση

Μεταφράσεις

χρωματική παρέκκλιση

aberración cromática
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close