χτυπήμα

Μεταφράσεις

χτυπήμα

blow, strike
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close