χυτοσίδηρος

Μεταφράσεις

χυτοσίδηρος

cast iron
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close