χωματερή

Μεταφράσεις

χωματερή

smetiště

χωματερή

affaldsdynge

χωματερή

Müllhalde

χωματερή

vertedero de basuras

χωματερή

kaatopaikka

χωματερή

dépotoir

χωματερή

smetlište

χωματερή

discarica

χωματερή

ごみ捨て場

χωματερή

쓰레기 수거장

χωματερή

vuilstort

χωματερή

søppelfylling

χωματερή

śmietnisko

χωματερή

depósito de lixo

χωματερή

свалка

χωματερή

soptipp

χωματερή

ที่ทิ้งขยะ

χωματερή

çöp döküm alanı

χωματερή

chỗ đổ rác

χωματερή

垃圾堆
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close