χωνευτικό

Μεταφράσεις

χωνευτικό

(xonefti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
ουσία που βοηθάει στη χώνεψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close