χωράφι

Μεταφράσεις

χωράφι

fieldFeldполеchampveldполеcampopoleשדהcampofeltpoleحقلkenttäcampo (xo'rafi)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο αγρός, το κτήμα χωράφι με καλαμπόκι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close