χωρίς προηγούμενο

Μεταφράσεις

χωρίς προηγούμενο

unprecedented
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close