χωρισμός

Μεταφράσεις

χωρισμός

separation, partingséparationاِنْفِصال, فُرَاقٌloučení, odloučeníafsked, separationAbschied, Trennungdespedida, separaciónerottaminen, lähtöodvajanje, rastanakseparazione分離, 別れ분리, 출발afscheid, scheidingavskjed, separasjonrozdzielanie, rozdzieleniedespedida, partida, separaçãoотъезд, разделениеavsked, separationการแยกจากกัน, การจากกันayrılış, ayrılmasự chia cắt, sự chia tay分别, 分离 (xori'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. το να χωρίζει κν οδυνηρός χωρισμός
2. το διαζύγιο Ο χωρισμός ήταν αναπόφευκτος.
3. η μοιρασιά χωρισμός περιουσίας
4. η διαίρεση o χωρισμός μιας ομάδας
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close