χωριστά

Μεταφράσεις

χωριστά

separately, apart, asunderséparément, hormisبِصُورَةٍ مُنْفَصِلَة, مُنفَصِلاًod sebe, zvlášťfra hinanden, separatauseinander, getrenntaparte, separadamenteerikseen, erilläänodvojenolontano, separatamente別個に, 別々に따로따로, 분리하여apartatskilt, separatoddzielnieà parte, separadamente, separadoв стороне, отдельноisär, var för sigแยกจาก, อย่างแยกออกจากกันayrı, ayrı olarakriêng ra, riêng rẽ分开, 分离 (xori'sta)
επίρρημα
1. χώρια Έφυγαν χωριστά. Kοιμούνται χωριστά.
2. σε άλλο σημείο, ξεχωριστά Toυς έβαλε χωριστά από τους άλλους.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close