χωροφύλακας

Μεταφράσεις

χωροφύλακας

policistapolicierpolitibetjent경찰관полицай (xoro'filakas)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
υπάλληλος της χωροφυλακής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close