χόχλασμα

Μεταφράσεις

χόχλασμα

boiling
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close