χύμα

Μεταφράσεις

χύμα

bulk대량 ('çima)
επίρρημα
χωρίς συσκευασία, με το κιλό φακές χύμα κρασί χύμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close