χύνομαι

Μεταφράσεις

χύνομαι

('çinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
(για ποτάμι) καταλήγω κάπου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close