χώνεψη

Μεταφράσεις

χώνεψη

digestion ('xonepsi)
ουσιαστικό θηλυκό
η πέψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close