χώνω

Μεταφράσεις

χώνω

bury, stuff, stick, tuck ('xono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. βυθίζω μπήγω μαχαίρι χώνω το χέρι μου στην τσάντα μου
2. στοιβάζω Έχωσα τα πράγματά μου στην τσάντα.
ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close