χώρα

Μεταφράσεις

χώρα

landLand, Territoriumcountrypaíspays, cité, villeארץpaese, nazionelandkrajстранаpaísبَلَدzeměmaazemlja나라landlandประเทศülkenước国家國家страна ('xora)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το κράτος και ο πληθυσμός του χώρα-μέλος της Ε.Ε.
2. η κυρίως πόλη ενός νησιού η χώρα της Μυκόνου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close