χώρια

Μεταφράσεις

χώρια

('xorja)
επίρρημα
χωριστά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close