χώρισμα

Μεταφράσεις

χώρισμα

partition ('xorizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
που χωρίζει το χώρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close