ψ

Μεταφράσεις

ψ

(ps)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ψι, το εικοστό τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close