ψάλλω

Μεταφράσεις

ψάλλω

('psalo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
ψέλνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close