ψαλιδίζω

Μεταφράσεις

ψαλιδίζω

clip, trim
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close