ψαμμίτης

Μεταφράσεις

ψαμμίτης

pískovec

ψαμμίτης

sandsten

ψαμμίτης

Sandstein

ψαμμίτης

sandstone

ψαμμίτης

arenisca

ψαμμίτης

hiekkakivi

ψαμμίτης

grès

ψαμμίτης

pješčenjak

ψαμμίτης

arenaria

ψαμμίτης

砂岩

ψαμμίτης

사암

ψαμμίτης

zandsteen

ψαμμίτης

sandsten

ψαμμίτης

piaskowiec

ψαμμίτης

arenito

ψαμμίτης

песчаник

ψαμμίτης

sandsten

ψαμμίτης

หินทราย

ψαμμίτης

kumtaşı

ψαμμίτης

sa thạch

ψαμμίτης

砂石
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close