ψεγάδι

Μεταφράσεις

ψεγάδι

flaw, blemish

ψεγάδι

tare, faille

ψεγάδι

عَيْب

ψεγάδι

chyba

ψεγάδι

fejl

ψεγάδι

Mangel

ψεγάδι

defecto, error

ψεγάδι

vika

ψεγάδι

nedostatak

ψεγάδι

pecca

ψεγάδι

きず

ψεγάδι

결점

ψεγάδι

gebrek

ψεγάδι

lyte

ψεγάδι

skaza

ψεγάδι

falha

ψεγάδι

изъян

ψεγάδι

felaktighet

ψεγάδι

ข้อบกพร่อง

ψεγάδι

kusur

ψεγάδι

khiếm khuyết

ψεγάδι

缺点
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close