ψεκασμός

Μεταφράσεις

ψεκασμός

vaporisationраспылениеsprühenпръсканеריסוסpulverizaçãopostřiksprøjtningspraying (pseka'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το ράντισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close