ψευδός

(προωθήθηκε από ψευδή)
Μεταφράσεις

ψευδός

(pse'vðos) αρσενικό

ψευδή

(pse'vði) θηλυκό

ψευδό

(pse'vðo) ουδέτερο
επίθετο
που ψευδίζει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close