ψευδίζω

Μεταφράσεις

ψευδίζω

zézayerlisp (pse'vðizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
προφέρω λάθος ορισμένους φθόγγους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close