ψευδορκία

Μεταφράσεις

ψευδορκία

parjure

ψευδορκία

perjury
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close