ψευδορκώ

Μεταφράσεις

ψευδορκώ

se parjurer

ψευδορκώ

perjure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close