ψευδώς

Μεταφράσεις

ψευδώς

faussement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close