ψηλόλιγνος

Μεταφράσεις

ψηλόλιγνος

lanky

ψηλόλιγνος

vytáhlý

ψηλόλιγνος

ranglet

ψηλόλιγνος

schlaksig

ψηλόλιγνος

desgarbado

ψηλόλιγνος

hintelä

ψηλόλιγνος

dégingandé

ψηλόλιγνος

štrkljav

ψηλόλιγνος

magro

ψηλόλιγνος

ひょろ長い

ψηλόλιγνος

마르고 호리호리한

ψηλόλιγνος

slungelig

ψηλόλιγνος

mager

ψηλόλιγνος

wychudzony

ψηλόλιγνος

desengonçado, magricela

ψηλόλιγνος

долговязый

ψηλόλιγνος

gänglig

ψηλόλιγνος

ผอมโย่ง

ψηλόλιγνος

sırık gibi

ψηλόλιγνος

cao gầy

ψηλόλιγνος

瘦长的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close