ψηλότερος

Μεταφράσεις

ψηλότερος

فَوْقِيّ

ψηλότερος

horní

ψηλότερος

øvre

ψηλότερος

oberer

ψηλότερος

upper

ψηλότερος

superior

ψηλότερος

ylempi

ψηλότερος

supérieur

ψηλότερος

gornji

ψηλότερος

superiore

ψηλότερος

上の

ψηλότερος

상부의

ψηλότερος

bovenste

ψηλότερος

øvre

ψηλότερος

wyższy

ψηλότερος

superior

ψηλότερος

верхний

ψηλότερος

övre

ψηλότερος

สูงกว่า

ψηλότερος

üst

ψηλότερος

cao hơn

ψηλότερος

上面的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close