ψητό

Μεταφράσεις

ψητό


ουσιαστικό ουδέτερο
ψημένο κρέας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close