ψιθυρίζω

Μεταφράσεις

ψιθυρίζω

whisperchuchoter (psiθi'rizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μουρμουρίζω ψιθυρίζω στο αυτί κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close