ψιθυριστός

(προωθήθηκε από ψιθυριστό)
Μεταφράσεις

ψιθυριστός

(psiθiri'stos) αρσενικό

ψιθυριστή

(psiθiri'sti) θηλυκό

ψιθυριστό

(psiθiri'sto) ουδέτερο
επίθετο
πολύ χαμηλής έντασης ψιθυριστή φωνή ψιθυριστά λόγια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close