ψιλόβροχο

Μεταφράσεις

ψιλόβροχο

drizzle (psi'lovroxo)
ουσιαστικό ουδέτερο
η ψιλή βροχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close