ψιλό χαλίκι

Μεταφράσεις

ψιλό χαλίκι

písek

ψιλό χαλίκι

grus

ψιλό χαλίκι

grober Sand

ψιλό χαλίκι

grit

ψιλό χαλίκι

arenilla

ψιλό χαλίκι

hiekka

ψιλό χαλίκι

gravillon

ψιλό χαλίκι

pijesak

ψιλό χαλίκι

sabbia

ψιλό χαλίκι

粗い砂

ψιλό χαλίκι

모래알

ψιλό χαλίκι

zandkorrel

ψιλό χαλίκι

sandkorn

ψιλό χαλίκι

pył kamienny

ψιλό χαλίκι

areia grossa

ψιλό χαλίκι

гравий

ψιλό χαλίκι

grus

ψιλό χαλίκι

กรวดทราย

ψιλό χαλίκι

kum

ψιλό χαλίκι

sạn

ψιλό χαλίκι

粗砂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close