ψοφίμι

Μεταφράσεις

ψοφίμι

kadaver

ψοφίμι

carcass, carrion

ψοφίμι

carrona

ψοφίμι

hoit, mortaciune
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close