ψυκτικό

Μεταφράσεις

ψυκτικό

coolant, refrigerant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close