ψυχιατρείο

Μεταφράσεις

ψυχιατρείο

mentalsjukhushospital psiquiátricopsykiatrisk hospitalhospital psiquiátrico정신 병원hôpital psychiatrique精神病院ospedale psichiatrico (psiçia'trio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ίδρυμα με ψυχικά άρρωστα άτομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close