ψυχιατρικό νοσοκομείο

Μεταφράσεις

ψυχιατρικό νοσοκομείο

psychiatrická léčebna

ψυχιατρικό νοσοκομείο

sindssygehospital

ψυχιατρικό νοσοκομείο

Nervenklinik

ψυχιατρικό νοσοκομείο

mental hospital

ψυχιατρικό νοσοκομείο

hospital psiquiátrico

ψυχιατρικό νοσοκομείο

mielisairaala

ψυχιατρικό νοσοκομείο

hôpital psychiatrique

ψυχιατρικό νοσοκομείο

umobolnica

ψυχιατρικό νοσοκομείο

ospedale psichiatrico

ψυχιατρικό νοσοκομείο

精神病院

ψυχιατρικό νοσοκομείο

정신 병원

ψυχιατρικό νοσοκομείο

psychiatrische inrichting

ψυχιατρικό νοσοκομείο

mentalsykehus

ψυχιατρικό νοσοκομείο

szpital psychiatryczny

ψυχιατρικό νοσοκομείο

manicómio, manicômio

ψυχιατρικό νοσοκομείο

психиатрическая больница

ψυχιατρικό νοσοκομείο

mentalsjukhus

ψυχιατρικό νοσοκομείο

โรงพยาบาลโรคจิต

ψυχιατρικό νοσοκομείο

akıl hastanesi

ψυχιατρικό νοσοκομείο

nhà thương điên

ψυχιατρικό νοσοκομείο

精神病院
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close