ψυχικός

Μεταφράσεις

ψυχικός

(psiçi'kos) αρσενικό

ψυχική

(psiçi'ci) θηλυκό

ψυχικό

psychiquemental心理心理 (psiçi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τον εσωτερικό κόσμο η ψυχική μας κατάσταση ψυχικές διαταραχές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close