ψυχολογικά

Μεταφράσεις

ψυχολογικά

psychologicallypsychologiquement (psixoloʝi'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close